Luonnetesti

Kesselien luonnetestitulokset

Osallistumisoikeus:

  • koira rekisteröity (sekarotuisia/paperittomia ei testata)

  • koiran ikä yli kaksi ja alle seitsemän vuotta

  • tunnistusmerkitty (tatuointi tai mikrosiru)

  • rekisterikirja oltava mukana testissä (kopio ei kelpaa)

Testissä kaksi luonnetestituomaria arvioi koiran käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa. Testissä arvioidaan seuraavat kahdeksan ominaisuutta:

TOIMINTAKYKY (kerroin 15)

Yksi testin tärkeimpiä osioita. Koiraa testataan erilaisissa sille uusissa tilanteissa ja tarkkaillaan koiran kykyä tehdä ratkaisuja ja toimia hämmentyessään tai pelästyessään. Toimintakykyä testataan ns. "kelkkakokeella" ja "pimeällä huoneella".

"Kelkka" on narusta vedettävä kelkka, jossa istuu epämääräinen ihmishahmo. Tuomari vetää kelkkaa pikkuhiljaa koiraa ja ohjaajaa kohti ja lopuksi kelkka vedetään aivan koirakon luo. Mitä nopeammin koira menee tutkimaan pelottavaa "mörköä" sitä suurempi toimintakyky sillä on.

"Pimeä huone" on hämärä tila, jonne ohjaaja katoaa koiraa kutsuen koiran jäädessä odottamaan toisen tuomarin kanssa ulkopuolelle. Kun ohjaaja on perillä huoneen perimmässä nurkassa, päästetään koira sisään etsimään. Toimintakykyinen koira tekee tauotta töitä löytääkseen ohjaajansa, toimintakyvytön jää paikalleen nököttämään ja toisinaan ohjaaja joutuu kutsumaan koiraa ennen kuin koira uskaltaa edetä oudossa, hämärässä paikassa.

+3 erittäin suuri
+2 suuri
+1 kohtuullinen
-1 pieni
-2 riittämätön
-3 toimintakyvytön

TERÄVYYS (kerroin 1)

Terävyysosio kertoo kuinka herkästi koira reagoi aggressiivisesti tuntemattomaan uhkaajaan. Testitilanteessa koira kytketään yksinään kiinni seinään (ohjaaja poistuu piiloon) ja toinen tuomareista lähestyy koiraa ensin epäröiden ja hetken kuluttua selkeästi uhkaavasti käyttäytyen. Tarkkaillaan koiran reaktioita; mitä suurempi on koiran terävyys, sitä pienemmästä ärsykkeestä se käyttäytyy aggressiivisesti.

Kun tuomari tulee koiran luo, hän lopettaa uhkaamisen ja alkaa jutella koiralle ystävällisesti - koiran tulee lopettaa aggressiivinen ja pelokas käyttäytyminen ja antaa ystävälliseksi muuttuneen hyökkääjän koskettaa itseään.

+3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
+2 suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
+1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
-1 pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin
-2 kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin
-3 suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin

PUOLUSTUSHALU (kerroin 1)

Puolustushalu kuvaa koiran synnynnäistä halua puolustaa laumaansa (=ohjaajaansa). Puolustushalu testataan suorittamalla hyökkäys koiran kanssa kulkevaa ohjaajaa kohti. Kun hyökkäys on ohitse ja hyökkääjä muuttuukin ystävälliseksi, koirankin pitäisi lopettaa puolustus.

+3 kohtuullinen hillitty
+2 suuri hillitty
+1 pieni
-1 haluton
-2 erittäin suuri
-3 hillitsemätön

TAISTELUHALU (kerroin 10)

Taisteluhalu on sama kuin leikkimishalu, joka on koiran perinnöllinen halu leikkimieliseen kamppailuun käyttäen leukojaan ja vartaloaan päämäärän saavuttamiseen. Suuren taisteluhalun omaava koira jaksaa jatkaa toimintaa fyysisestä väsymyksestä huolimatta.

Taisteluhalu mitataan erikoiskokeella, jossa tuomari leikkii koiran kanssa kepillä, rätillä, patukalla tms. Kaikkia koiria ei ole opetettu leikkimään repimisleikkejä, ainakaan vieraan ihmisen kanssa. Jos koira ei leiki tuomarin kanssa, voi tuomari pyytää ohjaajaa leikkimään koiransa kanssa. Pelkkä leikkiminen ei kuitenkaan ratkaise tämän osion arvosanaa, vaan taisteluhalu tulee näkyviin myös muissa luonnetestin osioissa (esim. suhtautumisessa kelkkaan).

+3 suuri
+2 kohtuullinen
+1 erittäin suuri
-1 pieni
-2 riittämätön
-3 haluton

HERMORAKENNE (kerroin 35)

Hermorakenne on testin tärkein arvosana, kuvatessaan koiran hermojen kokonaiskestävyyttä. Koiran hermojen vahvuus on tärkeimpiä jokapäiväiseen elämään vaikuttavia tekijöitä. Hermorakenne on synnynnäinen (ja perinnöllinen) ominaisuus. Syntyään heikkohermoista koiraa ei juurikaan pysty parantamaan, sen kanssa on vain opittava elämään. Perimältään hyvähermoinen koira kestää enemmän painetta, eikä anna pikku vastoinkäymisten vaikuttaa elämäänsä.

Hermorakennetta tarkkaillaan koko luonnetestin ajan. Ihanne olisi, että koira kohtaisi järkkymättä kaikki testin uudet ja oudot tilanteet.

+3 rauhallinen ja varma
+2 suhteellisen rauhallinen
+1 hieman rauhaton
-1 vähän hermostunut
-2 hermostunut
-3 erittäin hermostunut

TEMPERAMENTTI (kerroin 15)

Temperamentti kuvaa koiran kykyä havainnoida ympäristöään ja toimia sen mukaisesti. Temperamentti on sama kuin vilkkaus. Temperamentti voi olla myös liian suuri, jolloin koira ylireagoi ympäristön tapahtumiin ja sen keskittyminen häiriintyy. Ihanne on, että koira havaitsee kaikki siihen vaikuttavat ympäristön tapahtumat ilman viivettä ja reagoi niihin. Temperamenttia arvioidaan erikoiskokeella, jossa ohjaajan kanssa kulkevan koiran ohitettua esim. kivillä täytetty tynnyri, tynnyri kieritetään telineeltä ryminällä ohjaajan ja koiran perään. Koiran väistöliikkeen voimaa ja hallintaa tarkkaillaan.

+3 vilkas
+2 kohtuullisen vilkas
+1 erittäin vilkas
-1 häiritsevän vilkas
-2 välinpitämätön
-3 apaattinen

KOVUUS (kerroin 8)

Koiran kovuudella tarkoitetaan koiran taipumusta muistaa epämiellyttäviä tapahtumia. Pehmeä koira muistaa pitkään esim. paikan, jossa pelästyi, kun taas kova koira vaikuttaa huonomuistisemmalta, koska asiat eivät järkytä sitä sen syvällisemmin. Luonnetestissä koiran kovuutta tarkkaillaan koko testin ajan. Kovuuden arviointiin on myös oma erikoiskokeensa; ohjaajan kanssa kulkeva koira pelästytetään esim. polun vierestä ilmaan narulla tempaistulla "möröllä" (musta jätesäkki, lakana tms.). Koiran kanssa jatketaan matkaa ja hetken päästä ohjaaja kävelyttää koiraa uudestaan kohti tapahtumapaikkaa. Pehmeä koira ei tule vapaaehtoisesti uudelleen paikalle, jossa säikähti, vaan sitä joutuu houkuttelemaan. Kova koira taasen ei muistele tapahtunutta, vaan kulkee reippaasti tapahtumapaikalle ja siitä ohi.

+3 kohtuullisen kova
+2 kova
+1 hieman pehmeä
-1 erittäin kova
-2 pehmeä
-3 erittäin pehmeä

LUOKSEPÄÄSTÄVYYS (kerroin 15)

Luoksepäästävyys mittaa koiran suhtautumista vieraaseen, ystävällisesti käyttäytyvään ihmiseen. Koiran tulisi suhtautua tuttavuutta tekevään ihmiseen ystävällisesti ja avoimesti. Antaa vieraan ihmisen ottaa kontakti ja koskea itseensä, kuitenkaan mielistelemättä vierasta ihmistä.

+3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
+2 luoksepäästävä, hieman pidättyväinen
+1 mielistelevä
-1 selvästi pidättyväinen
-2 hyökkäävä
-3 salakavala

Viimeisenä osiona luonnetestissä on
SUHTAUTUMINEN AMPUMISEEN.

Luonnetestissä ammutaan kaksi laukausta 9mm:n pistoolilla. Koiran tulisi säilyttää toimintakykynsä laukauksista huolimatta. Ampuminen suoritetaan viimeisenä, jotta paukkuihin voimakkaasti reagoivien koirien muut ominaisuudet saadaan arvioitua ilman laukausten aiheuttamaa painetta.

+ laukausvarma
+ laukauskokematon
+ paukkuärtyisä
- laukausaltis
- laukausarka


Jokainen osio (paitsi ampuminen) arvioidaan asteikolla +3 . -3, jossa +3 on toivotuin ja -3 ei-toivotuin käyttäytymistapa. +3 ei aina kuvaa ominaisuuden suurinta tasoa/voimaa vaan toivotuinta.

Vain toimintakyvyn ja hermorakenteen arvostelussa korkein arvosana vastaa ominaisuuden suurinta voimakkuutta. Ampumisesta ei jaeta pisteitä; tulos on + tai - .

Luonnetestin maksimipisteet ovat 300 pistettä. Hyväksyttyyn suoritukseen (roduilla joilla luonnetesti riittää esim. muotovalionarvoon) pitää olla vähintään +75 pistettä, sekä arvosana väh.+1 terävyydestä, hermorakenteesta, luoksepäästävyydestä sekä laukauspelottomuudesta +.

Testin loppupisteet eivät suoraan kerro koiran luonteesta mitään. Testituloksia tarkastellessa tulee kiinnittää huomio eri osa-alueiden arvosanoihin ja muistaa aina rodun alkuperäinen käyttötarkoitus ja verrata tuloksia rodun omiin vaatimuksiin.

Luonnetestin lopussa jokainen ohjaaja saa tuomareilta sanallisen arvion koirastaan ja mahdollisesti neuvoja ja vinkkejä koiran koulutukseen. Toisinaan saa myös apua ihan jokapäiväisiin ongelmiin, kun koiran luonne testin seurauksena avautuu ohjaajalle ihan uudella tavalla.

MIKSI KOIRA KANNATTAA VIEDÄ LUONNETESTIIN?

Vaikka testi on alkujaan suunniteltu armeijan työkoirien soveltuvuustestiksi, on se aikojen kuluessa muuttunut paremmin mittaamaan nykypäivän harrastus- ja seurakoirien perusominaisuuksia. Kaikille koirille käyttötarkoituksesta riippumatta tärkeitä ominaisuuksia ovat mm. hermorakenne, kovuus, luoksepäästävyys ja toimintakyky. (Periytyviä ominaisuuksia!) Esimerkiksi jalostuksessa rodusta riippumatta tulisi välttää yhdistämästä kahta samoilta ominaisuuksiltaan heikkoa koiraa keskenään. Esim. pehmeä x pehmeä yhdistelmä tuottaa suurella todennäköisyydellä pehmeitä jälkeläisiä. Kuka haluaa ostaa pennun yhdistelmästä hermostunut x hermostunut? Tai hyökkäävä x salakavala?

Luonnetestissä koiran omistaja saa paljon uutta tietoa koiransa käyttäytymisestä. Koiran suhtautuminen testissä järjestettäviin outoihin tilanteisiin tuo useimmiten omistajalle yllätyksiä. Myös omistaja, joka on kuvitellut tuntevansa oman koiransa, saattaa nähdä koiransa testin jälkeen uudessa valossa ja testin tulokset saattavat selittää paljon koiran jokapäiväisen käyttäytymisen syistä. Tuomareiden ammattitaito takaa sen, että testi on turvallinen kaikille koirille. Ääritapauksissa testi voidaan keskeyttää, jos tuntuu, että koira paineistuu liikaa.

Testin hinnalla (suunnilleen samanhintainen kuin yksi näyttelykäynti) saa pienellä vaivalla paljon tietoa omasta koirastasi. Testikalenteri julkaistaan Koiramme-lehdessä ja Palveluskoirat-lehdessä.

Martan luonnetesti 18.8.2002

Luonnetesti, johon osallistuimme, järjestettiin Vantaan Ojangossa. Tuomareina olivat Bengt Söderholm ja Jorma Piiroinen.

Testauspäivänä testattiin kymmenen koiraa. Martan lepäillessä autossa vuoroaan odotellen, ehdin seurata muiden mukaan ilmoitettujen testausta ja testirata tuli tutuksi. Meidän vuoromme oli viimeisenä.

Aluksi tuomarit tekivät pienen haastattelun siitä mitä koiran kanssa on puuhailtu ja millainen koira on kotioloissa, millaisissa oloissa asustellaan ja niin edelleen. Haastattelun kuluessa tuomarit muodostivat ensivaikutelman koirasta.

Varsinainen testaus alkoi leikkimisellä. Toinen tuomareista leikki taisteluleikkiä (Martan mielileikki) koiran kanssa ja taisteluhalu oli Martalla suuri. Tuomarit vain ihmettelivät, että kylläpäs se onkin vahva.

Kelkkakokeessa Martta ei pahemmin järkyttynyt, vaikka kelkka tuli loppujen lopuksi lähes lentäen luoksemme, jotta reaktio saatiin aikaan. Martta ei kelkkaa pelännyt, reagoi menemällä innokkaasti tutkimaan uutta juttua.

Lähdimme kävelylle polkua edestakaisin ja kimppuumme hyökkäsi toinen tuomareista. Martta puolusti vahvasti seisoen edessäni hihnan mitan päässä. Kuitenkin kun uhkaava tilanne loppui, oli Martta heti valmis unohtamaan kaunat hyökkääjää kohtaan, joka oli muuttunut meille ystävällismieliseksi.

Selkämme takana rymisevään tynnyriin ja polun vieressä eloon heränneeseen jätesäkkiin Martta reagoi vahvasti säpsähtäen, mutta sama lenkki uudelleen tehtynä osoitti, että pelkotiloja ko. asioita kohtaan ei jäänyt.

Hyökkäys seinässä kiinni olevaa Marttaa kohtaan oli kimppuumme hyökkäyksen toisinto. Martta puolusti itseään vahvasti ja rohkeasti, mutta hyökkäyksen loputtua oli heti valmis antamaan tuomarille anteeksi ja ryhtyi kaveriksi.

Pimeä huonekaan ei tuottanut ongelmia, vaan Martta tuli suorinta tietä luokseni, kun tuomari sen ovelta irti päästi.

Koko kokeen ajan Martalla tuntui olevan oikein mukavaa. Koira osoittautui erittäin varmaluonteiseksi tilanteessa kuin tilanteessa. Loppukritiikissä tuomari ylisti koiran kaikkia osa-alueita. Martta teki toivotunlaisen suorituksen kaikissa luonnetestin osioissa ja sai huimat +265 pistettä. Ainoastaan hermorakenne oli +2 (suhteellisen rauhallinen), kun täysiin pisteisiin vaaditaan myös siitä +3 (rauhallinen ja varma).

Martta yllätti minut sikäli, että vaikkakin odotin lopputuloksen olevan päälle kahdensadan, niin en nyt sentään suomenennätyspisteitä rodussamme osannut odottaa. Mielestäni Martta on aina ollut mukava koira, jonka kanssa on vaivatonta elellä, ja luonnetesti selvensi minulle miksi näin on.

Martta on koira joka on kaikkina vuorokauden aikoina valmis lähtemään lenkille, leikkimään tai muihin harrastuksiin, mutta silloin kun minua laiskottaa, niin koirakin makoilee omissa oloissaan kaikessa rauhassa. Se ei ole koko ajan vaatimassa huomiota, vaan osaa ottaa elämässä myös rennosti.

Martan luonnetestipöytäkirja Yaskon luonnetestipöytäkirja
Martan ja Yaskon lt-pöytäkirjat

Kuvat aukeavat klikkaamalla suuremmiksi