Luokitukset ja mitä ne tarkoittavat

Lonkat:

A ei muutoksia Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset. Lonkkamaljakon kraniolateraalinen reuna piirtyy terävänä ja on lievästi pyöristynyt. Nivelrako on tiivis ja tasainen. Norbergin asteikko vetoasennossa noin 105° (suosituksena).
B lähes normaali Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat vähän epäyhdenmukaiset, Norbergin asteikko vetoasennossa lähellä 105° tai reisiluun pään keskus on mediaalisesti rajatapaus lonkkamaljakon dorsaalireunaan nähden ja reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset.
C lievä Reisiluun pää ja lonkkamalja eivät ole yhdenmukaiset, Norbergin asteikko on noin 100° ja/tai lonkkamaljakon kraniolateraalinen reuna on vähän mataloitunut. Epätasaisuutta tai korkeintaan lieviä nivelrikkomuutoksia lonkkamaljan kraniaali-, kaudaali- tai dorsaalireunassa tai reisiluun päässä tai kaulassa.
D kohtalainen, keskivaikea Selvää epätasaisuutta reisiluun päässä ja lonkkamaljakossa, subluksaatio. Norbergin asteikko on suurempi kuin 90°(vain suosituksena). Lonkkamaljakon kraniolateraalireuna tasaantunut ja/tai nivelrikon merkkejä.
E vaikea Selvästi dysplaattinen lonkkanivel. Esim. luksaatio tai selvä subluksaatio, Nordbergin asteikko alle 90°, selvä lonkkamaljakon kraniaalireunan tasaantuminen, reisiluun pään epämuotoisuus (sienimäinen, tasaantunut) tai muut nivelrikkomuutokset.

Tätä asteikkoa noudatetaan koiran 6 vuoden ikään saakka. Tämän jälkeen arvostelussa on otettava huomioon koiran ikä ja erityisesti sekundäärinivelrikko.

Lähde: Suomen Kennelliitto, http://www.kennelliitto.fi

Kyynärät:

0 ei muutoksia   
1 lievät  Yleensä pienet artroosimuutokset ensiksi sulkijalisäkkeen yläpinnassa (2 mm vahvuuteen saakka).
2 kohtalaiset Ed. mainittuja muutoksia 5 mm saakka ja/tai muutoksia värttinäluun nivelosassa, koronoidi lisäkkeessä ja/tai lievää epämuodostusta.
3 voimakkaat Edellistä ylittävät rappeutumismuutokset/voimakas nivelten muutokset epämuodostus.

Lähde: Suomen Kennelliitto, http://www.kennelliitto.fi

Polvet:

Kliinisen tutkimuksen perusteella polvilumpion sijoiltaanmeno eli patellaluksaatio
voidaan jakaa neljään asteeseen:

ei muutoksia 0  
Aste 1 Polvinivel on lähes normaali. Polvilumpiota voidaan liikutella helpommin kuin normaalisti ja patella saadaan luksoitumaan mikäli polvea samalla ojennetaan. Patella saattaa luksoitua ajoittain, mutta se palautuu itsestään paikoilleen. Polvilumpion suoran siteen kiinnityskohta saattaa olla lievästi kiertynyt.
Aste 2 Polvilumpio on tavallisesti paikoillaan raajan ollessa ojennettuna. Lumpio luksoituu polvea koukistettaessa tai rotatoitaessa (kierrettäessä) ja pysyy poissa telaurasta kunnes se asetetaan takaisin paikoilleen. Sääriluun (tibia) yläosa on kiertynyt jopa 30 astetta sisäänpäin (pienet koirat).
Aste 3 Polvilumpio on yleensä luksoituneena. Lumpio saadaan asetettua tilapäisesti paikoilleen. Sääriluu on kiertynyt jopa 30-60 astetta.
Aste 4 Polvilumpio on pysyvästi sijoiltaan, eikä se pysy telaurassa ilman leikkausta. Sääriluun yläosa kiertynyt jopa 90 astetta.

Lähde: Suomen Kennelliitto, http://www.kennelliitto.fi

Silmät:

PRA Verkkokalvon asteittainen surkastuma. Aineenvaihduntahäiriön takia verkkokalvolle kertyy kuona-aineita ja se surkastuu. Koirasta tulee täysin sokea rodusta ja yksilöstä riippuen 1-8 vuoden välillä. 
RD Verkkokalvon vajaakehitys. Synnynnäinen silmän kehityshäiriö, jossa on eri vakavuusasteisia häiriöitä, lievistä paikallisista verkkokalvon poimuista sokeutta aiheuttaviin suuriin muutoksiin. Paikalliset verkkokalvon poimut ovat vaarattomia, ja koirat, joilla on vain joitakin poimuja silmänpohjassa, saavat silmätarkastuksessa vain merkinnän poimuja ja niitä ei suljeta pois jalostuksesta.
HC Harmaakaihi sisältää useammanlaisia näkökykyä haittaavia sairauksia linssissä. HC:ssä linssi läpinäkyvyys häviää osittain tai kokonaan, muutoksia todetaan yleensä molemmissa linsseissä. Jos linssit samentuvat täysin, koira sokeutuu. Eri roduilla häiriöt alkavat linssin eri osista. HC kehittyy useimmin vasta aikuisiällä. HC koiria ei käytetä jalostukseen.
PHTVL / PHPV Jäänne sikiökautisesta verisuonituksesta linssin takapinnalla asteikolla 1-6. PHTVL/PHPV:n aste 1 ei etene, asteet 2-6 etenevät.
PPM Iriksen l. värikalvon kehityshäiriö, jossa pupilliaukon avautuminen ei ole ollut täydellistä vaan värikalvolta lähtee rihmoja joko linssiin, sarveiskalvoon tai toiseen kohtaan värikalvoa. Muutokset yleensä ovat lieviä, eivätkä aiheuta yleensä oireita.
ENTROPIUM / EKTROPIUM Luomen rakenneongelmia, joissa liian löysät luomet joko kiertyvät sisään tai roikkuvat.
DISTICHIASIS Ylimääräiset luomikarvat ovat perinnöllinen sairaus, jossa luomen reunaan kasvaa karvoja. Nämä karvat hankaavat sarveiskalvoa ja voivat aiheuttaa silmävuotoa, silmän siristelyä ja sarveiskalvohaavaumia. Oireilevilta koirilta karvat poistetaan yleensä polttohoidolla.

Silmätarkastuskaavakkeeseen merkitään kaikki löydökset silmästä, myös vaarattomat, jotta muutosten kehitystä voidaan seurata. Kaikki kaavakkeisiin piirretyt muutokset eivät ole perinnöllisiä sairauksia. 

© 2001 Juha Pärnänen, Lahden Eläinlääkäriasema, Verkkoklinikka, http://www.laelas.com/index.html